Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  10 – 11 Maj

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Fashion and clothes!

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim;
 • Poznawanie nowego słownictwa dotyczącego mody;
 • Zapamiętywanie nowych zwrotów.

 

Cele szczegółowe:

 • Dziecko poznaje nowe słowa i zwroty;
 • Uczeń odczytuje zdania związane z tematem;
 • Uczeń bierze udział w ćwiczeniach ułatwiających zapamiętywanie podanych zwrotów.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Fashion and clothes!

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Dzieci próbują same odnaleźć tłumczenie nowego słownictwa,
 3. Układamy zdania z rozsypanki dotyczące ubrań i mody,
 4. Uczniowie śpiewają nową piosenkę dotyczącą tematu,
 5. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Dodaj komentarz