Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 1 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat:  Zdrowa rywalizacja kluczem do sukcesu.

Cele główne:

  • Rozwijanie umiejętności językowych ucznia i obszaru emocjonalnego ucznia.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Samodzielnie czyta po cichu w skupieniu tekst i odnajduje w nim potrzebne informacje;
  • Dostrzega obecność współzawodnictwa w codziennych sytuacjach;
  • Zna zasady zdrowej rywalizacji i jej wpływ na życie człowieka.

Temat 2: Trudy walki o wolną ojczyznę. 

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z podstawowymi wydarzeniami historycznymi kraju.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Pracuje z tekstem i odnajduje w nim potrzebne informacje;
  • Zna datę wybuchu II wojny światowej i Powstania Warszawskiego;
  • Wie, jak okazać miłość do swojego kraju oraz dostrzega potrzebę pielęgnowania pamięci o walczących za ojczyznę.

Dodaj komentarz