Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 1 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: Bogactwa Matki Ziemi. 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z naturalnymi zasobami Ziemi, sposobami i miejscami ich wydobywani.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie znaczenie słów ,,bogactwo” i ,,skarb” ;
 • Potrafi rozróżnić, nazwać i wskazać zastosowanie poszczególnych zasobów ziemskich;
 • Wskazuje na mapie Polski miejsca wydobycia podstawowych kruszców;
 • Samodzielnie przeprowadza doświadczenie i zapisuje obserwacje.

Temat 2 : Listopadowe święto narodowe.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tradycją świętowania rocznicy odzyskania Niepodległości.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna datę Narodowego Święta Niepodległości;
 • Zna słowa hymnu narodowego;
 • Wie, jak należy zachować się w trakcie odśpiewania hymnu;
 • Wiąże poznane wcześniej symbole narodowe ze świętami państwowymi;
 • Zna zasadę pisowni państwowych świąt.

Dodaj komentarz