Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Przygotowanie do testów klasyfikacyjnych.

Temat 1 : Przypomnienie wiadomości z zakresu obowiązujących materiałów egzaminacyjnych

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z rodzajami zdań ( pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe, twierdzące)
  • Uczeń na podstawie wiadomości potrafi wskazać w tekście części mowy ( rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek kl. III)
  • Uczeń potrafi podzielić wyraz na sylaby, głoski, litery
  • Przypomnienie wiadomości o miesiącach i porach roku

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

  • Pracować z tekstem i umiejętnie odpowiedzieć na zadane pytania
  • Wskazać różnicę pomiędzy czasownikiem a rzeczownikiem
  • Wymienić cztery pory roku roku oraz dwanaście miesięcy
  • Wyjaśnić czym zajmuje się ichtiologia\

 Temat 2 :  Rozwiązujemy wzorcowe testy egzaminacyjne

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów ze schematem testów egzaminacyjnych
  • Umiejętność rozwiązywania testów

Zadanie domowe z dnia 9.01.2021

Klasa III uzupełnię ćwiczenia  str 84 ćw 1, str 85 ćw 1, str 46 ćw 1, 2

Klasa II uzupełnię kartę pracy ćw 1,2 str 12, ćw 1,2 str 13

Leave a Reply