Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat 1 :  Dawni Słowianie.  Rządy Mieszka I. Pierwszy król Polski Bolesław Chrobry

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z plemionami słowiańskimi zamieszkującymi obszary obecnej Polski
 • Cechy charakterystyczne rządów Mieszka I
 • Zapoznanie uczniów z najwybitniejszym królem Polski Bolesławem Chrobrym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć

Cele porządkowe : Uczeń

 • Potrafi opisać wygląd grodu słowiańskiego
 • Zna podstawowe wiadomości na temat naszych przodków
 • Potrafi uzasadnić dlaczego Mieszko I przyjął chrzest
 • Zna historię życia Bolesława Chrobrego oraz znaczenie koronowania go na króla Polski
 • Umie określić jakie znaczenie miał zjazd gnieźnieński

Zadanie domowe z dnia 9 stycznia

 1.  Jakie znaczenie miał chrzest dla Polski ?
 2. Kto i w którym roku koronował się na pierwszego króla Polski ?

Leave a Reply