Konspekt Biologia

KONSPEKT DLA KLASY  V -VI

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 1 – 18 września 2021

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Cechy gatunkowe organizmów żywych i ich występowanie.

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem organizmu żywego;
  • Wyjaśnienie podstawowych cech i ich zróżnicowania organizmów żywych występujących na Ziemi
  • Omówienie cech gatunkowych organizmów żywych ze względu na ich występowanie;
  • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi:

  • Wyjaśnić czym jest żywy organizm;
  • Wymienić cechy gatunkowe organizmów żywych ze względu na ich występowanie;
  • Odpowiedzieć na pytania dotyczące omawianego tematu.

 

Leave a Reply