Konspekt nauczanie zintegrowanie edukacja przyrodnicza

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 1- 18 września

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza

Temat: Test na podsumowanie semestru.

Cele główne:

  • Zweryfikowanie opanowania materiału
  • Ocena pracy uczniów;
  • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi:

  • Wysłuchać ze zrozumieniem polecenia zawarte w teście;
  • Wykorzystać odpowiednio czas przeznaczony na wykonaniu testu;
  • Wykonać zadania zawarte w teście.

Leave a Reply