Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 3 – 9 października

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat 1 :  Komputerowe zasady na podstawie opowiadania o tym samym tytule

Cele główne:  uczeń, 

  • Zna zasady korzystania z komputera

Cele szczegółowe:  uczeń,

  • Potrafi pracować z tekstem
  • Wyciągać wnioski
  • Umiejętnie odpowiadać na zadawane pytania

Temat 2 :   Nazwy zawodów w połączeniu z czasownikiem

Cele główne:  uczeń, 

  • Zna część mowy jaką jest czasownik

Cele szczegółowe:  uczeń,

  • Potrafi  wskazać czasownik w tekście
  • Wie  na jakie pytanie odpowiada
  • Umiejętnie potrafi wypełnić ćwiczenia związane z uż

 

Zadanie domowe z dnia  09.10.2021

Odpowiem na pytanie 1  ze str 11

 

 

 

Leave a Reply