Konspeky

Konspekt dla klasy V- VI

Opracowała: Irena Bielawska-Khali

Lekcja 3–6 Listopada

Nazwa bloku programowego: Religia.

Temat : Czym  jest  wiara?

Cele ogólne:

  • Interpretacje  wybranych  fragmentów w piśmie  świętym dotyczących wiary;
  • Omówienie cech wiary;
  • Ukazanie wiary w Boga i człowieka.

Cele szczegółowe:  uczeń :

  • Wie że wiara jest darem Boga dla człowieka;
  • Potrafi wyjaśnić czym jest podstawa ufności;
  • Prosi Boga o dar żywej wiary.

Leave a Reply