Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4 –  20 listopada 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Powtórzenie wiadomości. Sprawdzian z I działu początki epoki nowożytnej

Cele główne:  uczeń, 

  • Utrwalenie wiadomości z zakresu epoki nowożytnej

Cele szczegółowe: 

  • Kształtowanie nawyku systematycznej, wytrwałej pracy;
  • Kształtowanie rozsądnego planowania swoich działań;
  • Wyrabianie nawyku czytelnego sposobu przedstawiania rozwiązań

 

 

Leave a Reply