Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  VI – VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Pamuła-Kapica

LEKCJA  –  28 stycznia 2023 r.

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1 i 2:   Nadzieje na odbudowę Polski i Księstwo warszawskie. Jak rozwiązywać zadania z tekstem źródłowym?

Cele główne:  Uczeń,

  • Wie kim jest Napoleon,
  • Nazywa wydarzenia z XIX wiecznej Polski,
  • Przedstawia wydarzenia z czasów Napoleona.

Cele szczegółowe: Uczeń,

  • Wymienia daty i szczegółowo opisuje wydarzenia: 1806 r., 1807 r.,  1809 r., 1813 r.,
  • Ustala przyczyny, przebieg i skutki poznanych wydarzeń historycznych,
  • Pracuje na tekstach źródłowych;
  • Potrafi odczytywać najważniejsze informacje z tekstów źródłowych.

Praca domowa:

Klasa 6: Karta graficzna: I wojna północna i w XVI wiecznym Gdańsku.

Klasa 7: Karta graficzna: Powstanie listopadowe-przyczyny, przebieg, skutki.

 

Leave a Reply