Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja  – 28.stycznia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Bezpieczne zabawy zimowe.

Cele ogólne:

 • Poznaje zasady i miejsca bezpiecznych zabaw zimowych;
 • Rozumie konieczność  wybierania bezpiecznych miejsc do zabaw (wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych);
 • Współpracuje z rówieśnikami;

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
 • Umie dokonać właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji;
 • Odróżnia bezpieczne od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych;
 • Umie ułożyć historyjkę obrazkową;
 • Rozumie związki przyczynowo – skutkowe;
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno –  ruchowych odzwierciedla ruchem treść piosenki,  umie pokazać pantomimą różne sporty zimowe.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane sporty zimowe oraz sprzęty potrzebne do ich uprawiania;
 • Określa liczebność zbirów, przelicza, określa położenie przedmiotów;
 • Współpracuje z rówieśnikami;

Leave a Reply