Konspekt zajęć

 Lekcja 1- 16 WRZEŚNIA 

Nazwa bloku programowego: Edukacja wszesnoszkolna

Temat:  Jak spędziliśmy wakacje?

Cele ogólne:

 • doskonalenie umiejętności zapisywania krótkich zdań na dany temat,
 • poznanie krajobrazów w Polsce.

Cele szczegółowe : dziecko:

 • czyta tekst ze zrozumieniem,
 • odpowiada na pytania dotyczące tekstu,
 • opowiada, jak spędził wakacje,
 • zapisuje krótkie zdania dotyczące wrażeń z wakacji,
 • wskazuje nazwy miast, gór oraz krain geograficznych w czytanym tekście,
 • układa historyjki obrazkowe,
 • odnajduje różnice na obrazkach,
 • stosuje poprawny szyk wyrazów w zdaniu,
 • układa zdania z rozsypanki wyrazowej,
 • czyta ze zrozumieniem,
 • liczy zdania w tekście,
 • potrafi układać pytania i odpowiedzi do zadanego pytania.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością; metoda zadań; metoda ćwiczeń;
 • oglądowe: obserwacja, utwory literackie;
 • słowne: rozmowy, opowiadania.

Pomoce dydaktyczne:

 • Podręcznik „Nasza Szkoła klasa 2”,
 • Nasze Ćwiczenia klasa 2”,
 • kłębek wełny,
 • bursztyn,
 • mapa Polski.

Przebieg I jednostka lekcyjna

  I WRACAMY DO SZKOŁY

 1. Zapoznanie z uczniami w nowym roku szkolnym – Zabawa integracyjna „Sieć pajęcza”.
 2. Rozmowy na temat tego, co dzieci chciałyby się nauczyć w drugiej klasie oraz co najbardziej podoba im się w szkole?
 3. Zadania w Zeszycie Ćwiczeń:
 4. Numerowanie historyjki obrazkowej dotyczącej przygotowań do szkoły oraz opowiadanie ułożonej historii,
 5. Odszukanie różnic między obrazkami,
 6. Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej,
 7. Wklejanie odpowiednich podpisów pod obrazkami,
 8. Wpisywanie brakujących liter w wyrazy,
 9. Tworzenie pytań z rozsypanki wyrazowej oraz układanie odpowiedzi na te pytania.

II JAK SPĘDZILIŚMY WAKACJE ?   Rozmowa na temat wakacji:

 1. Dzieci opowiadają jak spędziły wakacje: na forum klasy, w parach, zapisują zdania w zeszycie,
 2. Czytanie tekstu dotyczących wakacji: wskazywanie nazw miast, gór oraz krain geograficznych w tekście.
 3. Prezentacja mapy Polski, wyszukiwanie na mapie krajobrazów: nadmorskiego, nizinnego, wyżynnego oraz górskiego, zwrócenie uwagi na kolory, jakimi są oznaczone.
 4. Wskazywanie na mapie Polski góry. Poznanie nazw polskich gór.