Konspekt zajęć

Zajęcia 1 – 16 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna.
Temat: Poznajemy się i wspominamy wakacje. Pierwszy września oczyma trzech pokoleń.

Cele główne:

 • Wzajemne zapoznanie się z dziećmi poprzez zabawy integracyjne;
 • Zapoznanie uczniów z systemem oceniania oraz zakresem materiału klasy trzeciej, ustalenie zasad i reguł współpracy;
 • Rozwijanie zainteresowania uczniów historią Polski;
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych.

Cele szczegółowe: uczeń

 • Potrafi się przedstawić i w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach;
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach integrujących zespół klasowy;
 • Zna system oceniania i zakres materiału klasy III;
 • Zna zasady współpracy uczeń-wychowawca w nowym roku szkolnym;
 • uważnie słucha ze zrozumieniem czytanego tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić co kryje się pod datą 1 września;
 • Potrafi dokonać analizy wiersza;
 • Wskazuje polskie zabytki historyczne na swej wakacyjnej podróży;
 • Wie, jakie kraje zaatakowały Polskę we wrześniu 1939 roku;
 • Potrafi dokonać podsumowania i oceny zajęć.

Metody pracy:

 • podające – pogadanka, opowiadanie;
 • aktywizujące – burza mózgów- dyskusja dydaktyczna, zabawy integracyjne;
 • praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne

 • Nasze ćwiczenia” klasa III, część 1;
 • „Nasza szkoła” klasa III, część 1a, podręcznik do szkoły podstawowej;
 • mapa Polski;
 • kłębek wełny;
 • pojemniczki przedstawiające kosz i walizkę.

Przebieg zajęć:

 I  jednostka lekcyjna:  Poznajemy się i wspominamy wakacje

 • Powitanie uczniów oraz wspólne poznanie się z dziećmi podczas zabaw integracyjnych;
 • Zapoznanie uczniów z zasadami współpracy w klasie III – omówienie sposobów oceniania i przedstawienie podręczników obowiązujących w nowym roku szkolnym;
 • Pogadanka na temat „ Co przyniesie nam klasa trzecia?”-zeszyt ćwiczeń s. 4;
 • Wspominamy wakacje, podręcznik s.8-9, zeszyt ćwiczeń s.8-9.
 • Swobodna rozmowa dzieci o wspomnieniach z wakacji, uwzględniająca ciekawe miejsca w Polsce, wykorzystanie do tego mapy Polski.

 

 II jednostka lekcyjna: Pierwszy września oczyma trzech pokoleń

 • Z czym kojarzy nam się data pierwszy września – burza mózgów;
 • Analiza wiersza „ Pierwszego września” Natalii Usenko, podręcznik s. 4, zeszyt ćwiczeń s.4. Próba wyjaśnienia tematu lekcji;
 • „Pod starym dębem” Paweł Beręsewicz- podręcznik s. 6-7, zeszyt ćwiczeń s. 6-7. Pogadanka na temat wybuchu drugiej wojny światowej;
 • Zadanie pracy domowej – ćwiczenie 4 s.8;
 • Podsumowanie zajęć i ocena ich realizacji (uczniowie piszą na karteczkach co im się podobało na zajęciach , a co nie, które wiadomości były cenne, a które są dla nich nieprzydatne i wrzucają do właściwego pojemniczka tj. walizki lub kosza).