Konspekt zajęć

LEKCJA 16 września

Nazwa bloku programowego: Język Polski.

Temat:  Wspominamy minione wakacje. Nadchodzi jesień. Opisujemy krajobraz.
Cele główne:

 • przypomnienie form wypowiedzi
 • różnice między prozą a poezją
 • rozwijanie umiejętności opowiadania

Cele szczegółowe: uczeń

 • wie jakie cechy ma wiersz
 • poznaje zasady wypowiedzi ustnych
 • potrafi określić jakie są różnice między poezją a prozą
 • potrafi scharakteryzować czym jest wiersz

Metody pracy:

 • słowna – wykład, pogadanka, informacje
 • problemowa – zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi
 • oglądowe – ćwiczenia

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik do klasy V Słowa na Start

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 1. Zapoznanie się z zasadami dobrego opowiadania
 2. Rola przymiotnika w opisach krajobrazów.
 3. Analiza wiersza: „Strofy o późnym lecie”
 4. Przypomnienie pojęć: porównanie, strofa, zwrotka.

Podsumowanie:

Ćwiczenia rozwijające umiejętność sprawnego opowiadania i opisywania.