J.POLSKI

KONSPEKT DLA KLASY VII
OPRACOWAŁA : dr Maria Kabata

LEKCJA 2 – 30 września

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat : „Mały Książę”.

Cele głowne:

 • zapoznanie uczniów z postacią Antoina de Saint-Exupéry;
 • poznanie nowej formy prozaicznej;
 • wprowadzenie powszechnie znanej symboliki ezopowej.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • zna postać A. de Saint-Exupery;
 • potrafi podać przykłady znanych cytatów z omawianego utworu;
 • umie wyjaśnić symbolikę zwierzęcą w tekście literackim;

Metody pracy:

 • pogadanka
 • test
 • praca z tekstem

Środki dydaktyczne: 

podręcznik do języka polskiego dla klasy VII, karty pracy

PRZEBIEG I jednostka lekcyjna:

Temat: „Mały Książę” i miłość do róży.

 1. Zapoznanie uczniów z postacią pisarza francuskiego
 2. Omówienie lektury w kontekście dorastania do miłości i przyjaźni
 3. Ponadczasowe refleksje płynące z utworu.

Zadanie domowe:

Napisać krótkie wypracowanie rozwijające wybrany cytat z utworu.