J. angielski

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 2 – 30 września

Nazwa bloku programowego: Hello.
Temat: Colours.

Cele główne:

  • kształtowanie umiejętności językowych,
  • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego,

Cele szczegółowe:

  • uczeń rozpoznaje i nazywa kolory,
  • uczeń powtarza zdania za nagraniem,
  • rozumie i potrafi zadać pytanie „What colour is this?”.

Metody:

  • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi,
  • ruchowa,
  • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne: materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio.

Przebieg:
I jednostka lekcyjna:
Temat  :  Colours.
1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem.
4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.