J. angielski

KONSPEKT DLA KLASY III
OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 2 – 30 września

Nazwa bloku programowego: My hobby.
Temat: I ride a horse.

Cele główne:

  • kształtowanie umiejętności językowych,
  • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

  • poznaje słownictwo dotyczące zajęć w czasie wolnym,
  • rozumie treść historyjki obrazkowej,
  • potrafi przeczytać historyjkę,
  • umie dopasować właściwe hobby do postaci,
  • potrafi uzupełnić zdania odpowiednimi słowami lub wyrażeniami.

Metody:

  • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi,
  • ruchowa,
  • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne: materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio.
Przebieg:
I jednostka lekcyjna:
Temat : I ride a horse.
1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem.
4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.