J. angielski

KONSPEKT DLA KLASY IV
OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 2 – 30 września

Nazwa bloku programowego: Meet my family.
Temat:  The amazing journey. Nice to meet you.

Cele główne:

  • kształtowanie umiejętności językowych,
  • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

  • uczniowie poznają nowe słownictwo,
  • uczniowie utrwalają i przypominają użycie zwrotu ‘ to be’,
  • uczą się przedstawiać siebie i innych oraz nawiązywać znajomości.

Metody:

  • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi,
  • ruchowa,
  • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:  materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio.
Przebieg:
I jednostka lekcyjna:
Temat : The amazing journey. Nice to meet you.
1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem.
4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.