J. angielski

KONSPEKT DLA KLASY V
OPRACOWAŁA/OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 2 – 30 września

Nazwa bloku programowego: Tell me more about yourself.
Temat: Where is uncle Gordon?

Cele główne:

  • kształtowanie umiejętności językowych,
  • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

  • uczniowie powtarzają słownictwo związane z rodziną,
  • uczniowie ćwiczą wymowę,
  • uczą się przedstawiać siebie i innych oraz nawiązywać znajomości.

Metody:

  • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi,
  • ruchowa,
  • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne: materiały multimedialne,  podręcznik, nagrania audio.
Przebieg:
I jednostka lekcyjna:
Temat  : Where is uncle Gordon?
1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem.
4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.