J.angielski

KONSPEKT DLA KLASY VII
OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 2 – 30 września

Nazwa bloku programowego: Let’s visit Poland.
Temat: The history of Poland.

Cele główne:

  • kształtowanie umiejętności językowych,
  • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

  • poznaje nowe słownictwo,
  • rozumie treść tekstu o historii Polski,
  • potrafi przeczytać historyjkę,
  • potrafi uzupełnić zdania odpowiednimi słowami lub wyrażeniami.

Metody:

  • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi,
  • ruchowa,
  • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne: materiały multimedialne,  książka „Let’s visit Poland”, nagrania audio.
Przebieg:
I jednostka lekcyjna:
Temat :  The history of Poland.
1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem.
4. Uczniowie czytają tekst i wykonują różne zadania utrwalające.
5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.