Geografia

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁ: Piotr Kabata

Lekcja 1 – 30 września.

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat:  Geografia Polski

Cele główne:

  • zapoznanie uczniów z mapą Polski.

Cele szczegółowe:

  • uczeń opisuje granice Polski i ich przebieg;
  • uczeń wymienia i wskazuje na mapie państwa sąsiadujące z Polską;
  • uczeń zna podstawowe parametry wielkościowe opisujące terytorium Polski.

Metody:

  • analiza danych opisujących wielkość i położenie Polski;
  • ćwiczenia z mapą fizyczną Polski;
  • praca z podręcznikiem.

Środki dydaktyczne: mapa fizyczna Polski, podręcznik

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Położenie geograficzne Polski.

  1. Zapoznanie uczniów z mapą Polski.
  2. Przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z geograficznym położeniem Polski.
  3. Ćwiczenia z mapą Polski. .