Przyroda

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁ: Piotr Kabata

Lekcja 2 – 30 września

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat:  Tkanki i skóra.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z terminologią naukową opisującą tkanki zwierzęce;
 • przedstawienie pojęć związanych z budową i funkcją skóry.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi wymienić rodzaje tkanek zwierzęcych i ich funkcje;
 • uczeń rozumie hierarchiczność poszczególnych części składowych
  organizmu zwierzęcego;
 • uczeń opisuje budowę i funkcje skóry;
 • uczeń wymienia przyczyny chorób i urazów skóry.

Metody:

 • wykład;

Środki dydaktyczne:  plansza, ilustracje, film.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  Charakterystyka tkanek zwierzęcych.

 1. Hierarchiczna budowa ciała
 2. Pojęcia tkanki, narządu, układu narządów i organizmu
 3. Podział tkanek
 4. Budowa i funkcje tkanek zwierzęcych

II jednostka lekcyjna:

Temat: Budowa i funkcje skóry.  

 1. Budowa i funkcje skóry
 2. Choroby i urazy skóry