Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁA :  dr Maria Kabata

Lekcja 3-4  –  14 października

Nazwa bloku programowego: JĘZYK POLSKI

Temat: MIT O IKARZE I DEDALU – SYMBOLIKA LOTU. GRZECZNOŚĆ JĘZYKOWA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z pojęciem mitu, mitologii;
 • poznanie podstawowych konwencji zachowań we współczesnym społeczeństwie.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi dostrzec symbolikę omawianych mitów ;
 • umie skonstruować plan omawianych wydarzeń;
 • zna podstawowe zasady grzeczności językowej.

Metody:

 • pogadanka ;
 • praca z tekstem;
 • pokaz filmowy.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, ćwiczenia, film.

Przebieg:

I  jednostka lekcyjna:

Temat : Symbolika lotu Ikara i Dedala.

 1. Obejrzenie filmu o Ikarze i Dedalu
 2. Przeczytanie mitu.
 3. Omówienie symboliki i chronologii zdarzeń
 4. Układanie planu wydarzeń.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Umiemy przepraszać.

 1. Przedstawienie podstawowych sytuacji, które wymagają przepraszania
 2. Zasady stosowania słowa przepraszam
 3. Ćwiczenia z grzeczności językowej.