Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁA  : dr Maria Kabata

Lekcja 3  – 14 października

Nazwa bloku programowego: JĘZYK POLSKI

Temat: TWÓRCZOŚĆ  JANA KOCHANOWSKIEGO

Cele główne:

  • poznanie twórczości Jana Kochanowskiego.

Cele szczegółowe:

  • uczeń zna postać Jana Kochanowskiego ;
  • umie zdefiniować pojęcie fraszki ;
  • potrafi zinterpretować najważniejsze fraszki Jana Kochanowskiego .

Metody:

  • pogadanka
  • słuchowisko
  • praca z tekstem

Środki dydaktyczne:

nagranie mp3; podręcznik; karta pracy .

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat : Pochwała życia we fraszkach Jana Kochanowskiego.

  1. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi Jana Kochanowskiego oraz jego dzieł.
  2. Przeczytanie fraszek: „Na lipę”, „Na dom w Czarnolesie”, „Na zdrowie” „ O żywocie ludzkim”
  3. Zapoznaj się z kontekstem (pojęcie fraszki).