KONSPEKT

KONSPEKT DLA KLASY O

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska – Podejko

LEKCJA 5 –11 LISTOPADA

Nazwa bloku programowego: BODY
Temat: REVIEW  

Cele główne: 

 • Utrwalanie zdobytej wiedzy
 • Rozbudzanie ciekawości i chęci do nauki języka angielskiego
 • Zachęcanie do współpracy z kolegami

Cele szczegółowe – uczeń :

 • Potrafi nazwać części ciała w języku angielskim
 • Zna słowa poznanych piosenek („Hello song”, „Head, schoulders, knees”)
 • Powtarza słowa piosenki „One little finger”
 • Pracuje razem ze swoją grupą tworząc plakat powtórzeniowy

Metody pracy:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi, słuchanie i powtarzanie, tworzenie plakatu – powtórzenie wiadomości
 • Ruchowa:  animacja słów piosenki „One little finger”

Środki dydaktyczne:

 • Nagrania z płyty CD
 • Flashcards
 • 2 duże arkusze papieru, kredki

 

Przebieg :

I jednostka lekcyjna

Temat: BODY – REVIEW

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów w języku angielskim
 • Uczniowie z pomocą Flashcards przypominają sobie nazwy części ciała
 • Uczniowie poznają i powtarzają słowa piosenki „One little finger”
 • Uczniowie zostają podzieleni na grupy i tworzą sylwetę człowieka, wspólnie z nauczycielem podpisują części ciała na swoich plakatach. Wygrywa drużyna, która poda więcej rzeczowników.
 • Pożegnanie z klasą, rozdanie naklejek za pracę na lekcji