Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY „O”,

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  5 – 11 listopada

Nazwa bloku programowego:  Jestem Polakiem i Europejczykiem.

Temat:  Mój kraj, stolica i okolica.

Cele główne:

 • budzenie szacunku do symboli narodowych;
 • kształtowanie postawy „małego patrioty”;
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej ;
 • rozwój małej motoryki;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • rozumie pojęcia: Europa i Europejczyk.

Cele szczegółowe:

 • zna symbole narodowe ( flaga, godło, hymn);
 • potrafi wskazać na mapie Polski Ł stolicę Warszawę, główne rzeki (Wisła, Odra);
 • zna słowa Hymnu PPS „Niepodległa, niepokorna”.
 • umie zaśpiewać Hymn PPS „Niepodległa, niepokorna”
 • zna kraje sąsiadujące z Polską;
 • potrafi nazwać kontynent do którego należy Polska;
 • zna pojęcie mapa;
 • wie, co to jest Unia Europejska;
 • zna symbole Unii: flaga, hymn, waluta;
 • zna liczbę i cyfrę 3.

Metody:

 • oglądowa;
 • czynna;
 • aktywizująca: drama, burza mózgów.

Środki dydaktyczne: film „Polak mały”, karty pracy, teczka małego artysty, bibuła, klej, CD z piosenką, mapa,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Każdy Polak o tym wie.

1.”Podanie o Lechu” – Prezentacja – „Polak Mały!” film o polskich symbolach narodowych dla najmłodszych.

2.”Polska na mapie” – oglądanie i omawianie mapy Polski.

 1. Wykonanie ćwiczeń w karcie pracy str.55
 2. Poznanie słów wiersza „W. Bełza „Katechizm polskiego dziecka”.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Dzień niepodległości.

1.”Hymn Polski” – słuchanie hymnu państwowego.

2.”Polskie rymowanki” – zabawa słowna.

 1. Zapoznanie z tekstem Hymnu PPS „Niepodległa, niepokorna”.
 2. Śpiewanie piosenki Hymnu PPS „Niepodległa, niepokorna”.

5.”Biało-czerwona flaga” – ozdabianie flagi Polski bibułą.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Mały Europejczyk.

1.”Europa” – prezentacja  mapy i wyjaśnienie pojęcia.

2.”Mały Europejczyk o tym wie” – jak brzmi hymn Unii Europejskiej, jak wygląda flaga, waluta.

 • „Jakie to państwo?” zabawa– poznanie kilku państw należących do Unii Europejskiej.
 • Lubimy podróże” słuchanie wiersza K. E. Dębska, rozmowa na temat wysłuchanego utworu.
 1. Wykonanie ćwiczeń z kart pracy str. 60.

6.Wprowadzenie liczby 3 i jej zapisu cyfrowego, wykonanie ćwiczeń z kart pracy str. 56