KONSPEKT

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska – Podejko

 

LEKCJA 4 –11 LISTOPADA

Nazwa bloku programowego: HELLO
Temat: REVIEW  

Cele główne: 

 • Utrwalanie zdobytej wiedzy
 • Rozbudzanie ciekawości i chęci do nauki języka angielskiego
 • Wdrażanie do porozumiewania się w języku angielskim

Cele szczegółowe – uczeń :

 • Potrafi wskazać bohaterów podręcznika (Snap, Chatty, Honey)
 • Potrafi przedstawić się w języku angielskim
 • Zna zwroty grzecznościowe („Hello”,”Goodbye”)
 • Potrafi nazwać kolory
 • Pracuje samodzielnie i w skupieniu

Metody pracy:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi, słuchanie i powtarzanie
 • Praca samodzielna

Środki dydaktyczne:

 • Zeszyt ćwiczeń dla klasy I

 

Przebieg

I jednostka lekcyjna

Temat: HELLO – REVIEW

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów w języku angielskim
 • Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć – „Colours”,”In the garden”
 • Praca własna z zeszytem ćwiczeń
 • Pożegnanie z klasą, rozdanie naklejek za pracę na lekcji