KONSPEKT

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska – Podejko

 LEKCJA 5 –11 LISTOPADA

Nazwa bloku programowego: MY ROOM
Temat: A NEW COMPUTER

Cele główne: 

 • Wprowadzenie nowego słownictwa
 • Rozumienie tekstu mówionego

Cele szczegółowe – uczeń :

 • Uważnie słucha komiksu z płyty CD
 • Poznaje nowe słownictwo – bed, computer, armchair, old, new
 • Bierze udział w zabawach językowych (“Listen, point and say”, “Sentence string”)

Metody pracy:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi, słuchanie i powtarzanie
 • Oglądowe: słuchanie i śledzenie obrazków komiksowych
 • Słowne: gry i zabawy językowe

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik dla klasy II
 • Płyta CD

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: MY ROOM – A NEW COMPUTER

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów w języku angielskim
 • Wprowadzenie do tematu zajęć – zapoznanie ze słownictwem
 • Słuchanie komiksu pt. „A new computer”
 • Zabawa językowa „Listen, point and say”
 • Zabawa językowa „Sentence string”
 • Praca domowa, zakończenie zajęć i pożegnanie z klasą