Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  1

OPRACOWAŁA: Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  5 – 11 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Obchody Święta Niepodległości  11 listopada, zwierzęta domowe

Cele główne:

 • wzbudzanie uczuć patriotycznych ;
 • poznanie i utrwalenie hymnu PSS;
 • poznanie i utrwalenie nowej litery;
 • czytanie tekstu utworzonego z poznanych liter;
 • czytanie ze zrozumieniem;
 • pisanie zdań po śladzie;
 • poznanie zwierząt domowych;
 • nazywanie czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych wobec nich.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna hymn państwowy oraz godło i barwy narodowe;
 • słucha uważniewypowiedzi nauczyciela;
 • wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją;
 • zna obraz graficzny litery k, K;
 • pisze w linii litery k, K;
 • czyta na glos wybrane teksty;
 • stosuje znaki interpunkcyjne na końcu zdania;
 • zna zwierzęta domowe, rozumie potrzebę dbania o ich zdrowie;
 • rozumie znaczenie związku frazeologicznego Jak pies z kotem.

Metody:

 • oglądowa;
 • pokazu ;
 • aktywizująca: Metoda Dobrego Startu , czytanie metoda sylabową.

Środki dydaktyczne: opowiadanie „Polska” M. Strzałkowska, mapa Polski, godło, plakat przedst.. Józefa Piłsudskiego i  mundury legionistów, laptop, prezentacja multimedialna o Polsce, ćw. część 1 str.49 – 55, podkład muzyczny,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: A to Polska właśnie.

 1. „Polska” słuchanie opowiadania M. Strzałkowskiej, rozmowa na temat symboli narodowych: flagi, godła, utrwalenie hymnu państwowego.
 2. Polska dawniej – rozmowa na temat bohaterskich czynów naszych przodków.
 3. Mapa Polski – zapoznanie z wyglądem mapy Polski, zwrócenie uwagi na państwa ościenne, krajobrazy, rzeki.
 4. Warszawa – stolica Polski, znalezienie stolicy na mapie Polski, oglądanie zdjęć przedstawiających ważne miejsca w stolicy np. grób nieznanego żołnierza, sejm.
 5. Poznanie Hymnu Polskiej Szkoły Sobotniej „Niepodległa, niepokorna”

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zabawa z kotem

 1. „Marzenie” słuchanie wiersza D. Wawiłow, rozmowa na temat marzeń dzieci o zwierzętach domowych oraz o odpowiedzialności za nie.
 2. Poznanie obrazu graficznego litery K, k analiza i synteza głoskowa wyrazów.
 3. Wprowadzenie pisanych liter K, k – wyodrębnianie i i zaznaczanie spółgłoski
 4. Rebusy obrazkowo – literowe – doskonalenie analizy i syntezy sylabowej.
 5. Wykreślanka wyrazowa – pisanie nowopowstałych wyrazów.
 6. Próba samodzielnego czytania tekstu „To Kitek” – ćw. str.50.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Jak pies z kotem.

 1. Słuchanie opowiadania o Kubie i Bubie – rozmowa na temat wysłuchanego utworu, zwrócenie uwagi na elementy humorystyczne.
 2. Żyć jak pies z kotem – co to znaczy-burza mózgów.
 3. Dobrze czy źle? – ocenienie zachowania pożądanego i niewłaściwego, rozmowa na temat sposobów rozwiązywania konfliktów.
 4. Rozsypanka wyrazowa – układanie i zapisywanie zdań, zwrócenie uwagi na rozpoczęcie zdania wielka literą i kropką na końcu.
 5. Czytanie zdań ze zrozumieniem.