Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  5 – 11 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:  Dawno temu…

Cele główne:

 • rozwijanie zainteresowania dzieci historią Polski;
 • poszerzanie zakresu słownictwa i struktur zdaniowych;
 • zapoznanie z ważnymi datami: 1 listopada i 11 listopada;
 • utrwalenie wiadomości o rzeczowniku i czasowniku oraz zasadach pisowni wyrazów z „ó”;
 • zapoznanie z pojęciem przymiotnika.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • formułuje kilkuzdaniowe wypowiedzi na podany temat;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • wie, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla Polski;
 • zna wybrane wydarzenia z historii Polski;
 • udziela odpowiedzi na pytania do tekstu;
 • wie co to jest przymiotnik;
 • wymienia symbole narodowe;
 • opowiada o świętach listopadowych;
 • wie, jak zachować się na cmentarzu.

Metody:

 • podające – pogadanka, opowiadanie, tekst informacyjny;
 • aktywizujące – dyskusja;
 • praktyczne- pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:

Nasza szkoła” klasa III, część 1b, podręcznik do szkoły podstawowej; Nasze ćwiczenia” klasa III, część 1; karta pracy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat   Na zamku.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć.
 3. Sprawdzenie pracy domowej.
 4. Wypowiedzi dzieci na temat dawnych budowli na podstawie ilustracji, czytanie tekstów informacyjnych. Oglądanie zdjęć przedstawiających polskie zamki, czytanie informacji o nich, wskazywanie charakterystycznych elementów tych budowli.
 5. Słuchanie informacji o władcach Polski.
 6. Głośne czytanie tekstu „O Kazimierzu Wielkim” na podstawie legendy C. Niewiadomskiej. Określanie czasu i miejsca akcji, głównych bohaterów, kolejności wydarzeń; odszukiwanie fragmentów wyjaśniających motywy postępowania króla; określanie cech postaci (króla Kazimierza).
 7. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 69-71. Praca domowa ćw. 2, s. 71.

II jednostka lekcyjna:

Temat  : Zaułek słówek – przymiotnik.

 1. Wprowadzenie pojęcia przymiotnik. Wyszukiwanie w tekście przymiotników i zamiana ich na inne; wyrazy przeciwstawne; pisownia nie z przymiotnikami.
 2. Przymiotniki w l. poj. i mn., tworzenie przymiotników od rzeczowników.
 3. Praca z podręcznikiem (s. 20-21) oraz zeszytem ćwiczeń (s. 72).
 4. Powtórzenie wiadomości o rzeczowniku, czasowniku oraz zasadach pisowni wyrazów z „ó” – wykonanie karty pracy.

III jednostka lekcyjna:

Temat : Listopadowe święta.

 1. Pogadanka na temat obchodów dnia Wszystkich Świętych.
 2. „Gazeta Przyjazna” podręcznik  s.24-25, zwrócenie uwagi na: zawartość, ilustracje; tekst informacyjny o Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie – nazwiska pochowanych tu znanych Polaków.
 3. Wiersz W. Broniewskiego „Zaduszki”, wspomnienie o miejscach Pamięci Narodowych.
 4. Rozmowa na temat obchodów związanych z Narodowym Świętem Niepodległości, wspomnienie postaci Józefa Piłsudskiego.
 5. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 73.
 6. Podsumowanie wiadomości.
 7. Pożegnanie dzieci.