Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁ:  mgr Piotr Kabata

Lekcja 5  – 11 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Społeczeństwo średniowiecza.

Cele główne:

  • zapoznanie uczniów z życiem średniowiecznego rycerstwa.

Cele szczegółowe:

  • uczeń potrafi opisać znaczenie rycerzy w średniowiecznym społeczeństwie;
  • umie wskazać cechy jakimi winni byli kierować się rycerze;
  • zna etapy w kształceniu rycerza;
  • opisuje wygląd średniowiecznego zamku.

Metody:

  • pogadanka z elementami wykładu
  • krótka prezentacja multimedialna.

Środki dydaktyczne:

mapa, podręcznik.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Epoka rycerzy.

1.Repetycja wiadomości z lekcji na temat życia w klasztorze.

2.Kim byli rycerze i jaką można było zostać pasowanym na rycerza.

3.Zamki rycerskie i rycerskie obyczaje.

4.Zakony i ich rola w codziennym życiu społeczeństwa.

 

 

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁ:   P. Kabata

Lekcja 5 – 11 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim

Cele główne:

  • prezentacja przedstawicieli polskiego romantyzmu i ich dzieł.

Cele szczegółowe:

  • uczeń wskazuje przyczyny wybuchu Wiosny Ludów;
  • wymienia czołowych przedstawicieli polskiego romantyzmu;
  • uczeń podaje przykłady dzieł polskich romantyków.

Metody:

  • pogadanka z elementami wykładu;
  • praca z podręcznikiem.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, mapa.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat Wiosna Ludów na ziemiach polskich.  Kultura polska doby romantyzmu.

  1. Przyczyny wybuchu Wiosny Ludów i jej przebieg na ziemiach polskich.
  2. Kultura polska doby romantyzmu i czołowi twórcy.