Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Piotr Kabata

Lekcja 5 – 11 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Z historią na ty.

Cele główne:

  • utrwalenie umiejętności obliczania czasu w historii.

Cele szczegółowe:

  • uczeń potrafi posługiwać się osią czasu;
  • rozróżnia pojęcia: chronologia, wiek, tysiąclecie, epoka .

Metody:

  • ćwiczenia praktyczne ;

Środki dydaktyczne:

oś czasu, podręcznik

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat : Czas w historii – utrwalenie wiadomości.

  1. Powtórzenie wiadomości i pojęć z ostatnich lekcji.
  2. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem cyfr rzymskich i osi czasu.