Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:  UCZYMY SIĘ W PLENERZE

Cele główne:

 • wskazywanie miejsc, w których można zobaczyć barwy jesieni;
 • umiejętność tworzenia przymiotników opisujących jesień;
 • rozpoznawanie nazw drzew liściastych i iglastych na podstawie ich liści, szyszek, owoców lub nasion;
 • znajomość niektórych produktów oraz potraw przygotowanych z ziemniaków;
 • zapoznanie z definicją ekologii;
 • znajomość zasad wymienności litery ó w o.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta tekst opowiadania;
 • wypowiada się na temat własnych obserwacji, wysłuchanego tekstu i ilustracji;
 • uczestniczy w rozmowach o barwach jesieni, poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii);
 • dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • odczytuje piktogramy z opakowań żywności ekologicznej;
 • wie, jak ważna jest praca rolnika w gospodarstwie ekologicznym;
 • wie, jaki jest związek między agroturystykąi ekologią a zdrowym trybem życia;
 • rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;
 • układa pytania do podanych zdań;
 • nazywa rośliny uprawne;
 • wie, jakie produkty i potrawy przygotowuje się z ziemniaków;
 • podejmuje działalność twórczą, wykorzystując materiały z czasopism reklamowych;
 • opisuje życie w gospodarstwie ekologicznym;
 • rozumie pojęcia wyrazu i zdania, układa zdania, wykorzystując zilustrowane wyrazy;
 • nazywa zwierzęta w gospodarstwie wiejskim i wie, jakie warunki są konieczne do ich rozwoju;
 • zna reguły ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów z ch, ó, rz (wymienność).

Metody:

 • czynne: samodzielnych doświadczeń, kierowania aktywnością, zadań, ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, objaśnienia, metody żywego słowa, uczenie wierszy;
 • oglądowe: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.1, Podręcznik „Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie, gazetki reklamowe, brystol, kredki, flamastry, kleje.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Jesienna wycieczka

 1. Sprawdzenie pracy domowej.
 2. Czytanie czytanki „Jesienna wycieczka” z podręcznika ze strony 54.
 3. Zadanie w ćwiczeniach: wybieranie odpowiednich określeń, opisujących jesień we wcześniej czytanym tekście, zapisywanie nazw kolorów oraz tworzenie od nich rzeczowników i czasowników.
 4. Wspólne czytanie informacji na temat rodzajów drzew oraz ich części – podręcznik strona 40.

II jednostka lekcyjna:

Temat: W gospodarstwie ekologicznym

 1. Czytanka „W gospodarstwie ekologicznym” – strony 56-57.
 2. Rozmowa na temat żywności ekologicznej oraz tego, w jaki sposób się ją oznacza.
 3. Ćwiczenia – tworzenie pytań do podanych zdań oznajmujących.
 4. Nazywanie produktów oraz potraw przygotowanych z ziemniaków; wskazywanie tych, które są zdrowe, a których nie powinno się jeść w dużych ilościach.
 5. Przygotowanie plakatu reklamującego żywność ekologiczną.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Zaułek słówek – wyrazy z ó wymiennym

 1. Opowiadanie o ilustracji przedstawiającej wiejską zagrodę i jej otoczenie – podręcznik.
 2. Czytanie krótkiego tekstu, wskazywanie wyrazów z ó.
 3. Omówienie zjawiska wymienności ó na o.
 4. Nauka wierszowanej zasady ortograficznej, układanie zdań z wybranymi wyrazami.
 5. Ćwiczenia ortograficzne: wyodrębnianie wyrazów zapisanych w ciągu, pisanie ich w liniaturze, czytanie zagadkowego wierszyka, wyrazy z wymianą ó – o, zapisywanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą, tworzenie wyrazów z sylab.
 6. Zadanie pracy domowej.