Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY ”O”,

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:  Piękno jest w nas.

Cele główne:

 • zapoznanie z wyglądem wielkiej i małej litery drukowanej i pisanej „ M”, „m”;
 • rozwijanie zdolności manualnych;
 • doskonalenie pamięci.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna graficzny obraz litery „M” , „m”;
 • umie współdziałać w grupie;
 • potrafi odwzorować obraz ;
 • umie rozwiązywać rebusy;
 • potrafi klasyfikować ptaki ze względu na ich tryb życia;
 • zna i potrafi zaśpiewać piosenkę „Stary niedźwiedź mocno śpi.

Metody:

 • czynna;
 • oglądowa.

Środki dydaktyczne: karta pracy 1,2,kredki,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zapoznanie z literą– „M”.

 1. ”Skarby mojej mamy” – przeczytanie wiersza i rozmowa na jego temat.
 2. Rysowanie literki „m” :w powietrzu, na wzorze.
 3. Wykonanie ćwiczeń w kartach pracy 1 str.48.
 4. „Serce dla mamy”- ćwiczenie graficzne.
 5. Praca plastyczna – ozdabianie litery „M”, „m”.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Z kim łatwiej poznawać świat?

 1. „Wesołe zajęcia z tatą” – słuchanie wiersza i rozwiązywanie rebusów.
 2. „T jak…” 0- zabawa orientacyjno – porządkowa.
 3. „Stary niedźwiedź mocno śpi” zabawa ze śpiewaniem.
 4. „Jesień ptaków” – klasyfikacja ptaków ze względu na osiadły lub wędrowny tryb życia.
 5. Wykonanie ćwiczeń w kartach pracy 2 str. 3,