Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Julia Wölk

Lekcja  6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat:  Wspólne cechy organizmów.

Cele główne:

 • uczeń poznaje budowę i czynności życiowe organizmów;

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna komórkową budowę organizmów;
 • uczeń zna hierarchiczną budowę organizmów wielokomórkowych;
 • uczeń wymienia czynności życiowe organizmów;
 • uczeń wskazuje cechy rozmnażania płciowego i bezpłciowego.

Metody:

 • wykład;
 • pogadanka;
 • dyskusja;
 • praca z mikroskopem;
 • „burza mózgów”.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy, mikroskop, preparat mikroskopowy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Wspólne cechy organizmów.

 • Komórkowa budowa organizmów.
 • Praca z mikroskopem.
 • Hierarchiczna budowa organizmów wielokomórkowych.
 • Czynności życiowe organizmów.
 • Cechy rozmnażania płciowego i bezpłciowego.