Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Julia Wölk

Lekcja  6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Co to jest krajobraz? Morze Bałtyckie.

Cele główne:

 • uczeń wie co to jest krajobraz;
 • uczeń charakteryzuje Morze Bałtyckie.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśnia wyjaśnia pojęcie krajobraz;
 • uczeń zna składniki krajobrazu;
 • uczeń wymienia rodzaje krajobrazu;
 • uczeń zna położenie Morza Bałtyckiego;
 • uczeń zna głębokość, temperaturę i zasolenie morza Bałtyckiego;
 • uczeń wymienia organizmy występujące w Morzu Bałtyckim;
 • uczeń podaje przykłady ptaków nadmorskich.

Metody:

 • wykład;
 • pogadanka;
 • praca z książką;
 • praca w grupach;
 • „burza” mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Co to jest krajobraz? Morze Bałtyckie.

 • Wyjaśnienie pojęcia krajobraz.
 • Składniki i rodzaje krajobrazu.
 • Morze Bałtyckie – praca w grupach.