Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr Julia Wölk

Lekcja  3 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: Fizyka z elementami chemii

Temat:  Gęstość substancji. Pierwsza zasad dynamiki.

Cele główne:

 • uczeń oblicza gęstość substancji;
 • uczeń zna pierwszą zasadę dynamiki Newtona.

Cele szczegółowe:

 • uczeń podaje wzór na gęstość substancji;
 • uczeń przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość;
 • uczeń przelicza jednostki objętości i masy;
 • uczeń podaje definicję pierwszej zasady dynamiki;

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • pogadanka;
 • wykład;
 • ćwiczenia uczniowskie.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII z fizyki i chemii „To jest Fizyka” oraz „Chemia Nowej Ery”, tablica szkolna.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat  :  Gęstość substancji. Pierwsza zasada dynamiki Newtona.

 • Czym jest gęstość substancji?
 • Jak obliczyć gęstość, znając objętość i masę?
 • Jak obliczyć masę znając gęstość i objętość?
 • Jak obliczyć objętość znając gęstość i masę?
 • Sformułowanie pierwszej zasady dynamiki.
 • Hamowanie ciał.