Konspekt grupa starsza

KONSPEKT DLA  GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

OPRACOWAŁA:  mgr Iwona Łapsa Sumara

Lekcja 7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nadchodzą Święta

Temat:  Kochamy Św. Mikołaja

Cele główne:

 • przybliżenie dzieciom postaci Św. Mikołaja
 • pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych

Cele szczegółowe-uczeń:

 • słucha i udziela odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania dot. Św. Mikołaja
 • potrafi ilustrować ruchem czynności wykonywanie przez Św. Mikołaja
 • buduje zdania wieloskładnikowe zrozumiałe dla otoczenia
 • prawidłowo trzyma narzędzie do pisania
 • potrafi poprowadzić linię ciągłą, bez odrywania kredki do papieru

Metody:

 • słowna : pogadanka
 • aktywizująca: naśladowanie ruchów Św. Mikołaja
 • oglądowa: karty pracy

Środki dydaktyczne:

nożyczki, klej, blok techniczny, kredki

Przebieg:

 1. Wprowadzenie dzieci w tematykę dnia poprzez odczytanie listu Św. Mikołaja.
 2. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania od Św. Mikołaja.
 3. Opowieść ruchowa „Podróż Św. Mikołaja”
 4. Zabawa ruchowa ” Niesiemy prezent”
 5. Dzieci z pomocą nauczyciela wykonują ćwiczenia  z kart pracy.
 6. Podsumowanie.

 

Leave a Reply