Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY ”O”,

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat:  Choinkowe czary.

Cele główne:

 • utrwalenie poznanych cyfr: 1, 2, 3 ;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
 • rozwijanie wiedzy na temat budowy Wszechświata i Układu Słonecznego;
 • przybliżenie sylwetki wielkiego, polskiego astronoma Mikołaja Kopernika;
 • uświadomienie teorii, że „Ziemia krąży wokół Słońca”;
 • budowanie właściwych relacji w grupie.

Cele szczegółowe:

 • rozpoznaje i nazywa cyfry: 1, 2, 3, 4,5;
 • poprawnie przelicza w zakresie 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
 • potrafi ustawić się w kolejności od 1 do 5 podczas zabawy ruchowej;
 • wie, kim był Mikołaj Kopernik , jakiego odkrycia dokonał;
 • umie wymienić planety Układu Słonecznego;
 • potrafi określić miejsce Ziemi i Słońca w Układzie Słonecznym;
 • zna tradycje świąteczne związane ze świętami Bożego Narodzenia;
 • zna graficzny obraz litery „I”, „i”.

Metody:

 • podająca;
 • praktyczna;
 • oglądowa.

Środki dydaktyczne: karta pracy 2, laptop, ilustracje liczb, ilustracje litery „I”, „i”, Teczka małego artysty, klej, kolorowe kartki, nożyczki, plansza z układem słonecznym,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  Kolczaste zagadki.

 1. „Wesołe zabawy z cyfrą cztery” – słuchanie wiersza połączone z wykonywaniem ćwiczeń na karcie pracy.
 2. Zapoznanie z piosenką „Cztery słonie” – nauka I zwrotki.
 3. Liczenie w zakresie 4 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.
 4. „I co jeszcze?” –  słuchanie wiersza i prezentacja litery „ I” , „i”.
 5. Wykonanie ćwiczeń w karcie pracy 2. str. 16,17.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Święta tuż, tuż.

 1. „Czego jest 5?” – wykonywanie ćwiczeń na karcie pracy str.24, 25.
 2. „Świąteczna historyjka’ opowiadanie historyjki obrazkowej oraz wykonanie ćwiczenia na karcie pracy str. 41, 43.
 3. „Boże narodzenie po polski” – rozmowa na temat polskich tradycji.
 4. „Święta w moim domu” – swobodne wypowiedzi dzieci.
 5. „Choinka” – wykonanie składanki z papieru.
 6. Łańcuch na choinkę – wykonanie łańcucha z kolorowych kartek.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Co to jest kosmos?

 1. „Wielkie odkrycie Mikołaja Kopernika” –prezentacja postaci wielkiego astronoma.
 2. „Kosmos bliski i daleki” – rozmowa przy planszy dydaktycznej.
 3. Wykonanie ćwiczeń w karcie pracy str.27.
 4. „Rakieta moich marzeń” – ćwiczenie graficzne w karcie pracy. 28
 5. „Słońce i Ziemia” –zabawa ruchowa odtwarzająca ruch Ziemi wokół własnej osi.

 

Leave a Reply