Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr Julia Wölk

Lekcja  4 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Fizyka z elementami chemii

Temat:  Rodzaje reakcji chemicznych.

Cele główne:

 • uczeń zna rodzaje reakcji chemicznych.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna reakcje syntezy;
 • uczeń zna reakcje analizy;
 • uczeń zna reakcje wymiany.

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • pogadanka;
 • wykład;
 • „burza” mózgów;
 • ćwiczenia uczniowskie.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII z chemii „Chemia Nowej Ery”, tablica szkolna.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Rodzaje reakcji chemicznych.

 • Czym jest reakcja chemiczna?
 • Przykłady reakcji syntezy.
 • Przykłady reakcji analizy.
 • Przykłady reakcji wymiany

Leave a Reply