Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V
OPRACOWAŁA: mgr Julia Wölk

Lekcja 7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Krajobraz pasa pojezierzy.

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje pas pojezierzy.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wskazuje na mapie położenie pojezierzy;
 • uczeń podaje cechy wyróżniające poszczególne pojezierza,
 • uczeń wymienia cechy krajobrazu pojeziernego;

Metody:

 • wykład;
 • pogadanka;
 • „burza” mózgów
 • praca w grupach;
 • praca z książką.

Środki dydaktyczne:
Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy.

Przebieg:
I jednostka lekcyjna:
Temat : Krajobraz pasa pojezierzy.

 • Wskazanie na mapie Pojezierza: Mazurskie, Suwalskie, Pomorskie i Wielkopolskie;
 • Cechy wyróżniające poszczególne pojezierza.
 • Rozmowa na temat cech krajobrazu pojeziernego.

Leave a Reply