Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Julia Wölk

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Trawienie i wchłanianie pokarmów.

Cele główne:

 • uczeń poznaje budowę układu pokarmowego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna położenia poszczególnych narządów układu pokarmowego;
 • uczeń zna etapy trawienia pokarmów;
 • uczeń zna etapy wchłaniania pokarmów;
 • uczeń wymienia podstawowe funkcje układu pokarmowego,
 • uczeń podaje zasady higieny układu pokarmowego.

Metody:

 • wykład;
 • „burza mózgów”;
 • pogadanka;
 • dyskusja;
 • praca z podręcznikiem.

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  :  Trawienie i wchłanianie pokarmów.

 • Analiza położenia poszczególnych narządów układu pokarmowego.
 • Opis etapu trawienia pokarmów.
 • Omównienie wchłaniania pokarmów.
 • Funkcje układu pokarmowego.
 • Rozmowa na temat zasad higieny układu pokarmowego.

 

 

 

Leave a Reply