Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA: Katarzyna Jefmańska

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat:  Niespodzianki na grudniowe wieczory i ranki.

Cele główne:

 • poznanie pisanych liter p, P, r, R;
 • nabywanie umiejętności głośnego czytania;
 • ćwiczenie koordynacji oko – ręka;
 • poznanie zasad odpowiedniego zachowania się w galerii sztuki:

Cele szczegółowe: uczeń:

 • słucha z uwagą czytanych przez nauczyciela tekstów;
 • wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją;
 • potrafi oznaczyć samogłoskę i spółgłoskę:
 • odczytuje sylaby i wyrazy z poznanych liter;
 • poznaje drukowane i pisane litery p, P, r, R:
 • czyta poprawnie;
 • pisze zdania po śladzie;
 • potrafi odnaleźć wyrazy dwusylabowe:
 • potrafi zdrabniać wyrazy.

Metody:

 • podające;
 • praktyczna;
 • aktywizujące: Metoda Dobrego Startu, dyskusja.

Środki dydaktyczne:

Ćw. część 2, karty pracy Metoda Dobrego Startu –  litera p, P oraz r, R,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  Niespodzianki na grudniowe wieczory i ranki

 1. „Nudek i Dudek” słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej, próba czytania tekstu z nauczycielem, następnie samodzielnie.
 2. Poznanie drukowanej i pisanej litery p, P, nauka pisania poznanych liter w linii.
 3. Wyszukiwanie w tekście liter p, P zaznaczanie na niebiesko.
 4. Nazywanie obrazków oraz kolorowanie okienek oznaczających spółgłoski i samogłoski odpowiednim kolorem.
 5. Łączenie obrazów z wyrazami z ramki.

II jednostka lekcyjna:

Temat: W galerii

 1. Poznanie zasad odpowiedniego zachowania się w galerii sztuki.
 2. Oznaczanie znakami: J. L obrazków przedstawiających odpowiednie i nieodpowiednie. zachowanie się w galerii.
 3. Dyskusja na temat: Który obraz najbardziej Ci się podoba i dlaczego?
 4. Utrwalanie umiejętności czytania krótkich tekstów.

III jednostka lekcyjna:

Temat: R jak rama

 1. Poznanie drukowanej litery r, R, nauka pisania poznanych liter w interlinii.
 2. Wyszukiwanie w tekście liter r, R, zaznaczanie na niebiesko.
 3. Staranne przepisywanie zdania.
 4. Rebusy – rozwiązywanie oraz zapisywanie utworzonych wyrazów.
 5. Wyrazy dwusylabowe – zaznaczanie ramek z odpowiednimi słowami.
 6. W których nazwach słyszysz głoskę r – odszukiwanie elementów na ilustracji.
 7. Czytanie tekstu i wyszukiwanie wyrazów z literą r, R.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Zdrobnienia

 1. Łączenie przeczytanych tekstów z obrazkami.
 2. Zamienianie wyrazów na zdrobnienia.
 3. Przyglądanie się krótkiej historyjce oraz opowiadanie o tym, co się w niej wydarzyło.
 4. Dopasowywanie tytułów do obrazka.

 

 

 

Leave a Reply