Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:   Polskie smaki

Cele główne:

 • poznanie legendy o toruńskich piernikach;
 • stosowanie odpowiedniej formy rzeczownika w zależności od użytej liczby;
 • wskazywanie na mapie Polski Torunia oraz Wisły;
 • znajomość zasad wymienności litery ó w o.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • czyta tekst legendy;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • korzysta z dostępnych źródeł informacji;
 • pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • wskazuje Toruń i Wisłę na mapie Polski;
 • wie, na czym polega praca piekarza;
 • wypowiada się na temat własnych ilustracji i dostrzeżonych różnic;
 • uczestniczy w zabawie teatralnej;
 • rozumie umowne znaczenie rekwizytu i posługuje się nim w zabawie teatralnej;
 • współpracuje z innymi podczas wykonywania projektów;
 • wie, na czym polega praca handlowca;
 • wypowiada się na temat własnych obserwacji, wysłuchanego tekstu i ilustracji;
 • przepisuje samodzielnie poprawione teksty;
 • prowadzi proste obserwacje przyrodnicze, analizuje ich wyniki, wiąże przyczynę ze skutkiem.

Metody:

 • czynne: metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania aktywnością, metoda zadań; metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, objaśnienia, metody żywego słowa;
 • oglądowe: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.1, Podręcznik część 1B „Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie,kredki, pierniki, mapa Polski.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Legenda o toruńskich piernikach

 1. Sprawdzenie pracy domowej.
 2. Głośne czytanie tekstu legendy. Omówienie historii i sposobu powstawania toruńskich katarzynek na podstawie tekstu. Znaczenie pojęcia legenda – na podstawie dostępnych źródeł. Poznanie innych legend związanych z toruńskimi piernikami.
 3. Pisanie odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu – wielka litera na początku zdania i kropka na końcu. Dobieranie i zapisywanie określeń do rzeczowników.
 4. Wskazywanie Torunia i Wisły na mapie Polski.
 5. Poczęstunek – skosztowanie pierników

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zaułek słówek – jeden kot, dwa koty

 1. Zadanie w podręczniku: opisywanie ilustracji, wyszukiwanie elementów różnicujących.
 2. Ćwiczenia przygotowujące do stosowania odpowiedniej formy rzeczownika w zależności od użytej liczby – uzupełnianie wyrażeń zgodnie ze wzorem, przepisywanie zdań do zeszytu.
 3. Dobieranie w pary rzeczowników z ó wymiennym.Układanie zdań.
 4. Odgrywanie scenek dramowych „Na targu”.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Warto słuchać przyrody

 1. Opowiadanie E. Zubrzyckiej „Warto słuchać przyrody”: wyszukanie i odczytanie fragmentu rozmowy liści, próba nadania innego tytułu, wyjaśnienie zdania Jedyne, co w życiu pewne, to zmiana.
 2. Zadanie w ćwiczeniach: pisanie zakończenia zdań na podstawie tekstu.3
 3. Czytanie ze zrozumieniem – poprawienie i przepisanie tekstu, dobranie informacji do ilustracji.
 4. Dopisywanie zdrobnień do wyrazów wg wzoru.
 5. Zapisywanie grupy wyrazów – rodzina wyrazów (określenia odcieni barw).
 6. Zadanie pracy domowej.

Leave a Reply