Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY ”0”,

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  8 – 13 Styczeń

Nazwa bloku programowegoEdukacja Wczesnoszkolna

Temat:  Mierzymy czas.

Cele główne:

 • zapoznanie z wyglądem wielkiej i małej litery drukowanej i pisanej „ L”, „l”;
 • zapoznanie z wyglądem graficznym liczby 6;
 • utrwalenie poznanych cyfr: 1, 2, 3,4,5;
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego przeliczania elementów;
 • rozwijanie świadomości rytmicznej zmiany czasu;
 • zapoznanie z wpływem postępu technicznego na sposoby mierzenia i wskazywania czasu;
 • kształtowanie wiedzy na temat odczytywania czasu na zegarze;
 • nazywa pory dnia i nocy;
 • doskonalenie sprawności manualnych;
 • dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych w następstwie pór roku .

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna graficzny obraz graficzny litery „L”, „l”;
 • zna graficzny obraz graficzny liczby „6”;
 • potrafi prawidłowo przeliczać punkty na kostce;
 • wie jak wygląda i działa zegar;
 • zna ważne godziny na zegarze;
 • potrafi wymienić pory dnia, a także przyporządkować do nich odpowiednie czynności;
 • wie jakie zwierzęta prowadzą nocny tryb życia;
 • zna pory roku, dostrzega zjawiska i zmiany w przyrodzie im towarzyszące.

Metody:

 • czynna ;
 • słowna;
 • oglądowa.

Środki dydaktyczne: karta pracy 2,kredki,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  Choinka pełna marzeń.

 • Pogadanka na temat minionych świąt.
 • „Choinka z lasu” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.
 • „Szóstka oszustka” –słuchanie wiersza zabawa słowna.
 • „Wesołe cyferki” – zabawa zespołowa.
 • „Kostki domina”- zabawa dydaktyczna połączona z wykonywaniem ćwiczeń na karcie pracy.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tik – tak to było tak.

 • Zegary i zegarki dawniej i dziś.
 • „Dobre rady” – wysłuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści.
 • „Ważne godziny na zegarze” – prezentacja działania zegara.
 • „Zegary” – zabawa ruchowo – naśladowcza.
 • „Pory dnia i nocy” – wykonywanie ćwiczeń na karcie pracy.
 • „Kto spotyka noc, a kto dzień?” – promyczkowe uszeregowanie.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

IV jednostka lekcyjna

Temat: Pory roku.

 • „Cztery pory roku.” – rozmowa na planszy dydaktycznej.
 • „Jaka to pora roku” – wykonywanie ćwiczeń na karcie pracy.
 • „Jaka porę roku lubisz najbardziej” pogadanka.
 • „Drzewo w różnych porach roku”- praca plastyczno – techniczna.
 • „Prawda czy fałsz” – zabawa słowna.

 

 

 

 

Leave a Reply