Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA: Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat: A czas płynie.

Cele główne:

 • charakteryzowanie pór oku i miesięcy;
 • wypowiadanie się płynne pełnymi zdaniami;
 • poznanie pojęć związanych z pomiarem czasu;
 • tworzenie wyrazów z sylab;
 • poznanie nowych liter alfabetu;
 • ćwiczeniespostrzegawczościwzrokowej;
 • posługiwanie się przyimkami: na, pod, obok, w;
 • tworzenie rymów.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wymienić nazwy miesięcy i pór roku;
 • słucha uważnie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela;
 • potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie dot. wysłuchanego utworu;
 • wie, co to jest klepsydra, minutnik, stoper i do czego służą;
 • poznaje obraz graficzny oraz zapis liter: Z,z oraz G, g;
 • potrafi zaznaczyć w tekście poznane litery;
 • pisze odręcznie i czytelnie w jednej linii;
 • dobiera podpisy do obrazków;
 • łączy w pary rymujące się wyrazy.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 2, ilustracje przedstawiające: klepsydrę, zegar słoneczny, zegar elektro-niczny,Podręcznik Elementarz Odkrywców cz.2, przygotowany tekst kartkówki nr1,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Witamy Nowy Rok

 1. Przywitanie dzieci. Rozmowa n. t. minionych świąt Bożego Narodzenia oraz pożegnania Starego Roku i przywitanie Nowego Roku 2018.
 2. Przypomnienie obrazu graficznego oraz zapisu poznanych liter.
 3. Kartkówka

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zegar czas odmierza

 1. „Bajka o Starym i Nowym Roku” słuchanie fragmentu bajki L. J. Kerna, rozmowa n.t. wysłuchanego utworu.
 2. Przypomnienie nazw pór roku, miesięcy.
 3. Poznanie sposobów odmierzania czasu, ustalenie znaczenia pojęć: klepsydra, minutnik, stoper.
 4. Poznanie obrazu graficznego oraz zapisu małej i dużej litery Z, z.
 5. Czytanie wyrazów z utworzonych sylab.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Mój wolny czas

 1. Słuchanie czytanki ze str.50 podręcznik Elementarz Odkrywców cz.2 , odpowiadanie na pytania dotyczące treści wysłuchanego tekstu.
 2. W jaki sposób spędzasz wolny czas? rozmowa w parach.
 3. Poznanie obrazu graficznego oraz zapisu małej i dużej litery G, g.
 4. Wyszukiwanie w tekście poznanych liter.
 5. Rymy – tworzenie rymów do wybranych wyrazów.

Leave a Reply