Konspekt grupa starsza

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ STARSZEJ.

Lekcja  19 – 20 stycznia.

Nazwa bloku programowego: Rodzina

Temat: Dzień Babci i Dziadka.

Cele główne:

 • pogłębianie emocjonalnej więzi z babciami i dziadkami;
 • uczenie dzieci szacunku do babć i dziadków;
 • czerpanie radości ze spędzania czasu z babciami i dziadkami.

Cele szczegółowe – dziecko:

 • wie w jaki sposób wyrazić swoje uczucia do dziadków;
 • potrafi okazać szacunek osobie starszej;
 • rozwiązuje zadania dotyczące dziadków;
 • rozwija wyobraźnię;
 • doskonali zmysły: słuchu i wzroku;
 • chętnie uczestniczy w zabawach muzycznych;
 • kształtuje umiejętność koncentracji uwagi;
 • wypowiada się na tematy związane z rodziną;
 • wykonuje upominek dla babci i dziadka .

Metody:

 • słowna: pogadanka;
 • aktywizująca: taniec ;
 • oglądowa: karty pracy.

Środki dydaktyczne:

nożyczki, klej, kredki,  kolorowe wycinanki, blok, karty pracy.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie dzieci.
 • Wysłuchanie wierszy dla babci pt.: „Wiersz dla babci” (Chotomska Wanda) oraz „Kiedy babcia była mała” (Suchorzewska  Irena).
 • Wysłuchanie wierszy dla dzidka : „Kwiaty dla dziadka” (Chotomska Wanda) oraz „Dla Dziadka” (Dorota Gellner).
 • Rozmowa kierowana przez nauczyciela na temat rodziny.
 • Pogadanka na temat szacunku do starszych.
 • Szukanie słów najtrafniej opisujących babcie i dziadka.
 • Wysłuchanie i śpiewnie piosenki „Dziadziu i Babcia”.
 • Wysłuchanie i śpiewnie piosenki „ Wesoła piosenka dla babci i dziadka”
 • Wykonanie z pomocą nauczyciela laurki dla dziadków.

 

Leave a Reply