Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  9 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat: W poszukiwaniu mądrości.

Cele główne:

 • zapoznanie z nowym utworem literackim;
 • zapoznanie z wyglądem graficznym liczby 7;
 • rozwijanie umiejętności słuchania, mówienia;
 • zapoznanie z wyglądem graficznym litery „U”, „u”;
 • zapoznanie ze słowami i piosenką „Babcia i dziadek”.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna bajkę „Trzy świnki”;
 • potrafi słuchać ze zrozumieniem;
 • umie uważnie słuchać fragmentu tekstu i zapamiętać istotne informacje;
 • potrafi ocenić trwałość domów wykonanych z rożnych materiałów;
 • zna graficzny obraz liczby 7;
 • umie porównywać wielkości przedmiotów, stosując odpowiednie określenia;
 • zna kolejne dni tygodnia;
 • umie wskazać różne źródła wiedzy;
 • umie wypowiadać się na podany temat;
 • zna graficzny wygląd litery „U”, „u”;
 • zna słowa i potrafi zaśpiewać piosenkę pt. „Babcia i dziadek”.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 2, kolorowe kartki, kredki, cd z piosenką.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: „Najpierw pomyśl – potem zrób.

 1. „Trzy świnki” – słuchanie bajki i rozmowa na temat jej treści.
 2. „Z jakiej to bajki?” – wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.
 3. „Świnki i ich domki” – ćwiczenie słuchania ze zrozumieniem.
 4. „Magiczna siódemka” – ćwiczenia matematyczne.
 5. „Skarbonka Ani” – wykonywanie ćwiczeń na karcie pracy.

 

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Wielkie umysły zmieniają świat.

 1. „Kim chcę zostać” – swobodne wypowiedzi dzieci.
 2. „Co zrobić żeby być mądrym?” – szukanie odpowiedzi na pytanie problemowe.
 3. „Mądre „u” – zabawa z wyliczanką.
 4. „Jak wygląda „u”? – słuchanie wiersza i prezentacja litery „u”.
 5. „Wygięte jak „u”” – wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.

IV jednostka lekcyjna:

Temat:  Zawsze pamiętam o babci i dziadku.

 1. Pogadanka na temat rodziny.
 2. „Rodzinne drzewo” – ćwiczenie graficzne na karcie pracy.
 3. Wykonanie laurki dla babci i dziadka.
 4. Wysłuchanie piosenki pt. „Babcia i dziadek”.
 5. Nauka słów piosenki.

 

Leave a Reply