Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2,

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Wokół biegunów

Cele główne:

 • wskazywanie rzeczowników, przymiotników i czasowników w zdaniu,
 • utrwalenie pisowni wyrazów z ż, rz, ą, ch, ó, u;
 • odczytywanie godziny z tarczy zegara;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;
 • czyta teksty poleceń;
 • zapisuje odpowiednio wyrazy z ż, rz, ą, ch, ó, u;
 • dopisuje w zdaniach brakujące przymiotniki, rzeczowniki oraz czasowniki;
 • zapisuje czasowniki w l.poj. oraz l.mn.;
 • tworzy pytania do podanych zdań;
 • poszerza zakres słownictwa;
 • odczytuje godziny z tarczy zegara;
 • rozumie pojęcia wyraz, litera, zdanie;
 • czyta teksty ze zrozumieniem oraz udziela odpowiedzi na pytania do tekstu;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, orograficzną i interpunkcyjną.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy,objaśnienia, instrukcje;
 • oglądowe: obserwacja i pokaz: przedmioty i czynności; udostępnianie sztuki: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.2, Podręcznik część 2„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie,„Nasze ćwiczenia. Matematyka” cz. 2.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  Zabawy słowne

 1. Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z wymianą ż g, rzr, ą ę, chsz,, ó – Układanie zdań z wybranymi parami wyrazów. Oddzielanie wyrazów zapisanych w ciągu.
 2. Czytanie zdań i dobieranie spójnika łączącego złożoną wypowiedź. Czasowniki w l. poj. i mn. Tworzenie zdań złożonych i ich zapisywanie.
 3. Przypomnienie czasowników i rzeczowników – wpisywanie w odpowiednie miejsca tabelki – praca samodzielna na ocenę.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Co już potrafimy?

 1. Wpisywanie wyrazów w odpowiednie kategorie w tabeli (osoby, rzeczy, zwierzęta, rośliny).
 2. Doskonalenie umiejętności rozwijania zdań – dopisywanie rzeczowników i przymiotników. Odmienianie zdań z czasownikami przez osoby.
 3. Układanie pytań do zaznaczonych wyrazów w zdaniach. Układanie dłuższych zdań samodzielnie.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Sprawdzian wiadomości

 1. Pisanie sprawdzianu – czytanie tekstu ze zrozumieniem oraz udzielanie odpowiedzi do tekstu.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Zegary

 1. Powtórzenie odczytywania godzin z tarczy zegara – wykonanie zadań wspólnie z nauczycielem.
 2. Zaznaczanie godzin na tarczy zegara – zadanie na ocenę.

Leave a Reply